`

Mobiele contextbegeleiding

mobiele-contextbegeleiding

Mobiele contextbegeleiding

Hoe kunnen wij jou helpen

Onze contextbegeleiding (zonder verblijf) is een laagdrempelige, intensieve, integrale, pedagogische gezinsbegeleiding aan huis. 

Op vraag van het gezin wordt er gewerkt aan alle problemen die een weerslag hebben op het gezinsfunctioneren. Er is geen beperking in de tijd, en deze begeleiding kan steeds verlengd worden, indien nodig.

Mobiele contextbegeleiding

Jullie en je contextbegeleider 

Als partners gaan we wekelijks samen op zoek naar wat nodig is om tot een haalbaar evenwicht in jullie gezinssituatie te komen. Jullie brengen aan wat en met wie. Je contextbegeleider helpt jullie hierbij en zoekt indien nodig extra hulpbronnen. 

Een plan op jullie maat 

We starten met elkaar te leren kennen en gieten samen de zorgen, krachten en doelen in een plan. Doorheen het proces komt jullie contextbegeleider aan huis en faciliteert open en authentieke gesprekken. We spreken ook wel vaak van “de pot op tafel zetten”. Passend voor elk gezin zetten we, als team, onze ervaring en vaardigheden in. 

Breed netwerk 

We zoeken door middel van een beperkt aantal coachingsgesprekken met aanmelder en/of jullie gezin, naar wie wat ondertussen al kan betekenen om de wachttijd te overbruggen.

Jouw (t)huis

Na een verblijf bij ons, zoekt een jongere een woonplek naar eigen keuze en passend binnen zijn of haar eigen budget. Deze nieuwe thuis kan iedere jongere naar eigen smaak en met eigen spullen inrichten.

Ouders en context 

De jongere maakt de stap tot wonen op eigen kracht en kiest zelf wie hij of zij toelaat in zijn of haar leven. Ouders en/of belangrijke mensen uit de context worden betrokken als ondersteunend netwerk voor de jongere.

School/werk en vrije tijd 

De jongere loopt verder school (met een studiebeurs zelfstandig student) of gaat werken. Hoe de jongere zijn vrije tijd invult, dat beslist de jongere volledig zelf, rekening houdend met het budget die hij of zij ter beschikking heeft. De jongere is zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van rekeningen, opvolgen van administratie …

Begeleiding

Een individuele begeleider komt wekelijks langs om te zien waar de jonger ondersteuning nodig heeft. Verder is het begeleidingsteam telefonisch bereikbaar bij vragen. Afhankelijk van de eigen situatie en noden, wordt er samen gewerkt met andere professionelen zoals (huis)arts, bewindvoerder, therapeut, jobcoach, OCMW …

Een samenwerkingsverband 

1G1P Noord-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van verschillende diensten en voorzieningen in de jeugdhulp; Algemeen Welzijnswerk (CAW), Kind & Gezin en Jeugdhulp (Agentschap Opgroeien), Onderwijs (CLB), Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en Personen met een beperking (VAPH). 

Team van experten 

Ons team (gezinscoaches en eerstelijnspsychologen) gaat samen met je gezin en netwerk op pad. Naast een luisterend oor, wordt er ingezet op de aanwezige krachten. Samen stellen we doelen op zodat jullie in beweging komen daar waar je denkt vast te zitten. 

Kortdurend 

Jullie vragen en bezorgdheden, daar willen we snel op inspelen. We streven er naar om binnen één maand een kennismakingsgesprek in te plannen. Het gezin bepaalt zelf de doelstellingen en het tempo.

Hoe kom je bij ons terecht?

initiatieven

Hoe kom je bij ons terecht?

Mobiele contectbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk

In tegenstelling tot de niet rechtstreeks jeugdhulp, kun je hier ook als ouder en jongere, naast CLB, CAW, huisarts, Kind en Gezin, ... rechtstreeks de vraag stellen tot hulp.

Brochures


Contactpersonen CONTEXTBEGELEIDING

Volg ons op sociale media voor meer updates!

volg ons op facebook

Meld je aan voor hulp

Wij helpen je graag. Vul het aanmeldingsformulier in 
en we nemen zo snel mogelijk contact op met je. 

Heb je een klacht of ontevredenheid?

Heb je een klacht of ben je ontevreden?
Aarzel dan niet en breng ons op de hoogte!