`

ik zoek hulp

ik-zoek-hulp

ik zoek hulp

Hoe kunnen wij jou helpen

Arcade biedt hulp wanneer het thuis niet altijd van een leien dakje loopt. zo kunnen we jullie begeleiden aan huis, maar soms is het beter om dit samen te doen met een tijdelijk verblijf bij ons.

Mobiele contextbegeleiding

mobiele-contextbegeleiding

Mobiele contextbegeleiding

Contextbegeleiding is gezinsbegeleiding aan huis. Het gezin zelf bepaalt in samenspraak met de contextbegeleider en de aanmelder wat de krachten, de bezorgdheden en de gewenste veranderingen zijn. We werken samen aan een oplossing.

Verblijf met contextbegeleiding

context-begeleiding

Verblijf met contextbegeleiding

Arcade biedt opvang en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. De kinderen en jongeren leven in afzonderlijke huizen die elk vrij autonoom werken. In de leefgroep geven we kansen, bundelen we krachten van zowel het kind en de jongere, als de mensen om hen heen. Zo ontwikkelen we nieuwe talenten.

 “Ieder mens verdient de aandacht op een wijze waardoor zij gezien, gehoord en serieus genomen wordt”

- Rob Paludanus, Vraagkracht
quote-1

Jouw dossier

Relax

Jouw dossier

Als jongere in de jeugdhulp heb je een dossier en recht op inzage in dat dossier. Er wordt altijd discreet en zorgvuldig omgegaan met de gegevens daarin. Kreeg je in het verleden door ons hulp? Dan kan je tot je 35ste verjaardag je dossier bij ons opvragen. 


Onze krachtlijnen


Verbinding

We zetten in op verbinding en verbondenheid met de ouder (als eerste opvoedingsverantwoordelijke), met andere belangrijke contextfiguren, met de begeleider(s), met de samenleving. We bouwen verder op krachten en kansen.

Veiligheid voor het kind

We streven naar veiligheid, belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Veiligheid binnen de context (gezin, familie, leefgroep …).

Regie bij cliënt/gezin

Vanuit vraaggerichtheid en continue vraagverheldering heeft de cliënt een volwaardige rol in zijn eigen hulpverleningsproces. Dit maakt het de cliënt mogelijk zelf greep te ervaren op de eigen situatie.

Continuïteit

Vanuit een aanklampende begeleidershouding gaan we, samen met de cliënt, de uitdagingen binnen een hulpverleningstraject aan, op zoek naar antwoorden.

Integrale hulpverlening

De hulpverlening richt zich op het gezin en niet enkel op de aangemelde cliënt. Samen met het gezin wordt op verschillende levensdomeinen gekeken naar krachten, hulpbronnen en netwerken. We zetten ook in op samenwerking tussen verschillende hulpverleners en ondersteuningsfiguren.

Waarborgen van rechten

De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Verklaring van de Rechten van het Kind vormen de basis van de visie van Arcade. We bewaken het respecteren van deze rechten, zowel door medewerkers als derden, waarmee de gezinnen, kinderen en jongeren in aanraking komen.


Heb je nog vragen voor ons?

Wij helpen je graag. Stel hier jouw vraag, we doen ons 
best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden. 
Je kan ook telefonisch contact opnemen met ons: 059 270 900