`

Verblijf met contextbegeleiding

context-begeleiding

Verblijf met contextbegeleiding

Hoe kunnen wij helpen

Wij bieden opvang, zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren, die tijdelijk niet thuis wonen. We zoeken samen met ouders, context, jongere en doorverwijzer welke ondersteuning nodig is en vertrekken steeds vanuit de eigen krachten.

Soorten verblijf

Onze huizen

Onze huizen verschillen niet veel van andere huizen in de straat. Ieder kind en jongere heeft een eigen kamer die ze kunnen inrichten met eigen spulletjes. In de keuken kan er (samen) gekookt worden. Er is een woonkamer, speelkamer en een gezellige tuin. 

Ouders en context

De ouders en context zijn zeer belangrijke partners voor ons tijdens het verblijf van hun kind of jongere. De ouders blijven ten alle tijde betrokken. 
Samen met het gezin wordt een bezoekregeling afgesproken. Naast de bezoeken thuis of in de leefgroep wordt er regelmatig, via videocall of telefoon, contact gehouden met de ouders en context.

SCHOOL EN VRIJE TIJD

Alle kinderen en jongeren gaan naar scholen in de buurt. Kinderen en jongeren kunnen ook aansluiten bij hun favoriete hobbyclub. Afhankelijk van de leeftijd kunnen jongeren zelf vrije tijd invullen. 

BEGELEIDING

Elke groep heeft een begeleidersteam. Elk kind en elke jongere heeft een individuele begeleider. De ouders en context worden ondersteund door de contextbegeleider. Afhankelijk van de eigen situatie en noden werken we samen met andere professionals zoals (huis)arts, logopedist, therapeut, …

ONS HUIS

Ons TCK is een rijwoning gevestigd in een straat te Oostende. Elke jongere heeft er een eigen ruimere kamer om naar eigen smaak in te richten. Er zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes: een keuken om een eigen potje te koken, aparte douche en toilet. Verder zijn er ook enkele studio’s in de tuin om door te groeien in zelfstandigheid.

OUDERS EN CONTEXT

Ouders en belangrijke mensen uit de context van de jongeren worden betrokken gedurende het verblijf. De jongere staat steeds centraal met zijn keuze om te versterken in zelfstandigheid, mogelijks gericht op het alleen te gaan wonen.

SCHOOL/WERK EN VRIJE TIJD

Jongeren lopen school of gaan werken. Er is keuzevrijheid naar hobby’s, sport … Jongeren die verblijven in ons TCK leren hun leefgeld en eigen inkomsten beheren om zo gepaste keuzes te maken als voorbereiding op het zelfstandig gaan wonen. Jongeren die school lopen, kiezen vaak ook om weekend- en/of vakantiewerk te doen.

BEGELEIDING

Begeleiding is 24 uur op 24 uur aanwezig in het TCK. Elke jongere heeft een individuele begeleider, die ook in contact staat met de betrokken context van de jongere. Afhankelijk van de eigen situatie en noden wordt er gewerkt met andere professionelen zoals (huis)arts, therapeut, jobcoach, bewindvoerder …

Hoe kom je bij ons terecht?

initiatieven

Hoe kom je bij ons terecht?

Verblijf is niet rechtstreeks toegankelijk

De toegang hiertoe gebeurt via een aanvraag document (A-doc) dat wordt ingediend bij de intersectorale toegangspoort. Elke aanmelder (CLB, ...), maar ook vertrouwenscentrum kindermishandeling, ondersteuningscentrum jeugdzorg en de sociale dienst van de jeugdrechtbank kunnen de vraag tot verblijf stellen..


Brochures

Volg ons op sociale media voor meer updates!

volg ons op facebook

Ben jij een aanmelder? En heb je een vraag voor ons?

Wij helpen je graag. Stel hier jouw vraag, we doen ons best 
om deze zo snel mogelijk te beantwoorden. 
Je kan ook telefonisch contact opnemen met ons : 059 270 900