Visualisatie 01_Polygon_20210609

Initiatief Gistel

Nieuwbouw in Gistel

Gezien de slechte bereikbaarheid van Zevekote en de gedateerde en niet-conforme staat van de gebouwen te Zevekote, kiest Arcade ervoor de site in Zevekote te verlaten en een nieuwbouw in Gistel in gebruik te nemen.

In de bouwplannen werd specifieke aandacht besteed aan maximale integratie in de woonwijk. We kiezen daarom bewust voor een verkeersluw terrein, centralisatie van de speelterreinen om geluidsoverlast te beperken en besteden maximale aandacht voor groen(behoud).

4 leefgroepen en 1 administratief centrum

2 nieuwe leefgroepen

verhuis in 2024

plan gistel

Sinds 9 november 2021 zijn we trotse eigenaar van de grond ter hoogte van de Callaertswalledreef 18 te Gistel. Onze planning en timing wordt concreet. 

Naast het definiëren van de technieken en materialen, starten we ook met de voorbereidingen voor de reorganisatie: vormingen, teamindeling, … waarbij collega’s maximaal betrokken worden.