`

Cohousing-project in Eernegem

huis

Cohousing-project in Eernegem

Nieuw cohousing-project in Eernegem biedt kansen voor jongeren.

Binnen enkele maanden start een nieuw aanbod van wonen voor kwetsbare jongeren. Dit cohousing-project is een uniek burgerinitiatief waarbij 3 organisaties uit de bijzondere jeugdzorg mee hun schouders onder zetten. Op heden wordt de laatste hand gelegd aan de woning en willen we de buurt laten kennismaken. Buurtbewoners rond de woonst zijn uitgenodigd om langs te komen op bezoekmomenten in de woning.

voor 3 jongeren van 17 tot 25 jaar

in Eernegem

burgerinitiatief

Een project voor kwetsbare jongeren

Het project bestaat uit cohousing naast de contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (CBAW). Het project richt zich specifiek naar kwetsbare jongeren, die reeds een hulpverleningstraject kennen binnen de bijzondere jeugdzorg. Zij maken de stap naar het zelfstandig wonen, waarbij ze kiezen om te cohousen. Het boezemt deze jongeren vaak angst in om de vele taken en verantwoordelijkheden die op hen afkomen, alleen te dragen. Niet enkel de praktische, administratieve en financiële zelfstandigheid is uitdagend, ook het alleen zijn is voor deze jongeren vaak zwaar om te dragen.

Dit cohousing-project is een stap dichter bij volwassenheid, een brug om met de nodige begeleiding door te groeien naar het zelfstandig wonen binnen de samenleving.

Een burgerinitiatief

Dit cohousing-project is uniek, daar een burger mee het initiatief genomen heeft om het project te realiseren. Charlotte Tanghe is reeds jaren actief als pleegouder, en ervaarde dat de stap naar zelfstandig wonen voor veel pleegjongeren te groot is. Vanuit deze bezorgdheid groeide bij Charlotte het idee om een huis aan te kopen en open te stellen voor jongeren uit bijzondere jeugdzorg. Arcade vzw, De Brem/De Bolle en Pleegzorg West-Vlaanderen waren snel overtuigd om dit initiatief mee te ondersteunen en op te starten. Ook gemeente Ichtegem is betrokken partij in dit project.

Drie jongeren

Charlotte Tanghe, eigenaar: “We hebben de woonst aangepast om cohousing te kunnen realiseren. Zo beschikt de woning over 3 kamers met telkens een badkamer, en zijn er gemeenschappelijke ruimtes zoals de zitkamer, keuken, tuin en garage.” Tine Maes, algemeen directeur Arcade vzw: “Binnen het cohousing-project is het de bedoeling om 3 jongeren te laten samenwonen. Elke jongere doorloopt een traject van maximaal anderhalf jaar. Een woonondersteuner zorgt mee voor de goede sfeer in het huis, de contacten met de buren en wijst de jongeren de weg in de buurt.” De jongeren die zich opgeven voor het project kiezen er zelf bewust voor en tonen een goede motivatie om te willen groeien in hun zelfstandigheid.