`

Arcade zet in op de SDG's

sustainable-development-goals-logo-template-illustration-free-vector

Arcade zet in op de SDG's

Vanuit onze missie geloven wij dat wij als organisatie bijzondere jeugdzorg een actieve rol kunnen opnemen tot het realiseren van de vooropgestelde Sustainable Development Goals (SDG's). Door het omarmen en integreren van de SDG's in ons dagdagelijkse taak, dragen wij bij aan een meer rechtvaardige, gelijke en duurzame wereld. 

9 SDG's

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met onze organisatie zetten we in op volgende SDG's:

SDG 1. Geen armoede

Onze organisatie heeft reeds jarenlange ervaring in het werken met mensen in (kans)armoede. Door middel van onze kennis en expertise zetten we in op het structureel verbeteren van de leefsituaties waarmee we in contact komen, met het oog op het terugdringen van generatie(kans)armoede. Daarenboven participeren we in het lokaal beleid in functie van het signaleren van behoeftes en bieden we een helpende hand bij de armoedetoets van beleidskeuzes.

SDG 2. Geen honger

Dankzij ons partnerschap in het lokaal voedselverdelingsplatform en met het provinciaal centrum van de Voedselbank, kunnen we onze gezinnen voorzien van noodvoedselpakketten. 

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

We zetten in op lichamelijke en mentale gezondheid van onze jongeren en gezinnen. Zowel intern als extern zoeken we naar aangepaste hulp, begeleiding en/of behandeling. 

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs

Wij streven naar een stabiele, ondersteunende omgeving voor kinderen en jongeren. Het creëren van deze omgeving draagt indirect bij tot het beter presteren op school. Het volgen van onderwijs zien we als één van de belangrijke pijlers tot maatschappelijke integratie. Hiertoe bouwen we aan een nauw contact met de betrokken scholen, CLB’s en onderwijsinstanties.

SDG 5. Gendergelijkheid

Wij stimuleren kinderen en jongeren, ongeacht hun geslacht om hun eigen keuzes te maken en hun toekomst vorm te geven op een manier dat voor hen het beste werkt. Het geeft hen de mogelijkheid zichzelf te uiten en helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

SDG 10. Verminderen van ongelijkheid

Wij zetten in op de bewustwording van gelijke rechten, putten deze uit en zetten in op het verhogen van de participatie in de samenleving. Het verminderen van ongelijkheid op jonge leeftijd kan helpen bij het verminderen van blijvende ongelijkheden in de samenleving. Wij nemen onze signalisatierol naar het beleid toe, op. 

SDG 12. Duurzame consumptie en productie

In onze organisatie, alsook in onze hulpverleningsrelatie tot kind, jongere en context, zijn we alert om een duurzaam en bewust consumptiegedrag aan te moedigen. Hier niet bewust, of onwetend mee omgaan, kan budgettaire consequenties voor onze doelgroep met zich meebrengen.

SDG 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Vanuit onze rol streven wij naar rechtvaardigheid, zetten wij in op conflicthantering, waarborgen en zetten wij in op de fysieke en mentale integriteit van kinderen, jongeren en gezinnen, dit alles in partnerschap met publieke dinesten. Zo dragen wij indirect bij aan het bevorderen van een harmonieuze, inclusieve maatschappij.

SDG 17. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Voor de organisatie is netwerken ook een WERKwoord. We bouwen actief aan een brede waaier van samenwerkingsverbanden, partnerschappen en participeren structureel in tal van werkgroepen op verschillende niveau’s.