Logo Ambrajaze (002)

Ambrajaze

Alternatieve dagbesteding voor jongeren

Ambrajaze biedt een alternatieve dagbesteding aan voor jongeren van 12 tot 25 jaar die uit verschillende maatschappelijke systemen vallen. Het gaat onder andere om jongeren die niet meer te motiveren zijn voor school, ze kampen als het ware met een “school-burn-out” en jongeren die de weg naar de arbeidsmarkt moeilijk of niet vinden. We bieden deze jongeren de kans om vanuit zichzelf terug in beweging te komen en te ontdekken welke richting ze uit willen. Zo krijgen ze kansen om terug te schakelen naar school en/of werk. Via het aanbieden van ateliers, mede aangeboden door vrijwilligers, spelen we in op de interesses van jongeren.

voor jongeren van 12 tot 25 jaar

in Oostende

Atelierwerking

Omslagfoto Facebook

Ambrajaze wil een ontmoetingsplaats zijn voor jongeren van 12-25 jaar. Een plek waar talenten en krachten elkaar ontmoeten en tot ontwikkeling komen. Jongeren staan aan het stuur van hun eigen traject. Aan de hand van ateliers wordt verbinding gemaakt met levensdomeinen zoals onderwijs, vrije tijd, welzijn, arbeidsmarkt,...

We maken kennis met lokale organisaties en verruimen zo het netwerk.

Ambrajaze is een innovatief samenwerkingsproject tussen CAW Noord-West Vlaanderen, Arcade vzw, Jeugdzorg Oostende en Arktos vzw.