`

Pedagogisch begeleider (m/v/x) Infant leefgroep

jobs

Wie zoeken wij?

Binnen een interdisciplinaire werking sta je in voor een professionele en integrale opvang en begeleiding van jongeren (+14 jaar) uit een problematische leefsituatie, die tijdelijk in onze residentiële leefgroep verblijven.

Binnen de leefgroep ga je via een doelgerichte, actieve aanwezigheid een positief en groeibevorderend leefklimaat creëren. Binnen dit leefklimaat kan elke individuele bewoner zijn plaats innemen in de groep en zichzelf maximaal ontplooien.

Dit houdt onder meer in

 • Samenleven in een huis met de bewoners met als doel een situatie te creëren, die kansen biedt tot ondersteunen en begeleiden, dit binnen een basissfeer van veiligheid, geborgenheid, aanvaarding en waardering
 • Opvolgen, evalueren en bijsturen van het groepsgebeuren in team, ism. de collega-begeleiders en coördinator. Naast het groepsgebeuren zet je in nauw overleg met je team ook individuele begeleidingstrajecten uit om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Creëren van de beste voorwaarden voor een maximale ontplooiing van de ontwikkelingskansen van elke bewoner. Dit houdt onder meer in: Samen ontwikkelen, groeien, spelen, leren, succesjes vieren, uitstappen maken en ook troost of steun kunnen bieden wanneer het moeilijker gaat, dat is wat de jongeren nodig hebben.
 • Uitbouwen van een groeibevorderend contact met elke bewoner binnen zijn eigen specifieke context
 • Actieve betrokkenheid op de evolutie van elke bewoner en het zoeken naar de beste aanpak of begeleiding binnen een interdisciplinaire werking. Je vertrekt daarbij steeds vanuit de hulpvraag, krachten en wensen van de kinderen en hun context. Je werkt nauw samen met de contextbegeleider om kinderen te ondersteunen in hun verbinding met het eigen netwerk.

Je streeft naar een efficiënte hulp- en dienstverlening. Je bent in staat verantwoordelijkheden op te nemen en gestelde verwachtingen in te lossen.

Als aanspreekpunt draag je de missie en visie van Arcade ten volle uit.

Welke competenties verwachten wij?

 • Samenwerken als hecht team
 • Emotioneel stabiel zijn en kunnen omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandig werken
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Discreet zijn
 • Kunnen observeren en rapporteren
 • Plannen (= ordenen)

Je beschikt over Rijbewijs B. Een eigen wagen is een pluspunt 
Je werkt in een variabel uurrooster. Weekenddienst is voor jou geen probleem.
Je heb reeds een eerste ervaring binnen de sector opgedaan.

Kennis van de Infant Mental Health visie is een grote meerwaarde.

Je staat open voor feedback en coaching.

Wat kunnen we jou bieden?

Als je kiest voor deze job, dan kies je een job waar jij effectief het verschil kan maken voor kinderen.

Wij bieden jou een vaste betrekking  80% aan. Te starten vanaf heden.

Vergoeding volgens P.C. 319.01.

Hoe kun je je kandidaat stellen?

Stuur je motivatiebrief en CV via onderstaande knop door naar Marleen Vandekerckhove, directeur Zorg.  
Meer weten over de job? Marleen is te bereiken op 059 27 09 12 of via marleen.vandekerckhove@arcadevzw.be 

ANDERE JOBS