vzw Arcade is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. Arcade biedt kwalitatieve vraaggerichte hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren, hun gezin en ruimere context naar aanleiding van een verontrustende leefsituatie.

Wij geloven dat kinderen, jongeren en gezinnen, het recht hebben om de regie over hun leven in eigen handen te nemen, opdat zij hun eigen plaats in de samenleving opnemen én waarbij onze hulp overbodig wordt.

Wij zoeken een:

 BEGELEIDER TCK LITHOPS

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een begeleider voor het TCK (trainingscentrum kamerwonen). Binnen een interdisciplinaire werking sta je in voor een professionele en integrale opvang en begeleiding van jongeren (+16j) uit een problematische leefsituatie, die tijdelijk in het TCK verblijven.

Binnen het TCK is de basis een doorgedreven individuele begeleiding met de bewoner binnen zijn context. Dit houdt onder meer in:

 • ‘zorg op maat’ uitwerken voor elke bewoner binnen zijn specifieke context, gesteund op een positieve en wederzijdse begeleidingsrelatie
 • creëren van de beste voorwaarden voor een maximale ontplooiing van de ontwikkelingskansen van elke bewoner en zijn gezin(nen)
 • via een doelgerichte, actieve aanwezigheid een positief en groeibevorderend klimaat creëren, waarbinnen elke individuele bewoner zijn plaats kan nemen in het huis en zichzelf maximaal ontplooien
 • samenleven in een huis met de bewoners met als doel een situatie te creëren, die kansen biedt tot ondersteunen en begeleiden binnen een basissfeer van veiligheid, geborgenheid, aanvaarding en waardering
 • opvolgen, evalueren en bijsturen van het huisgebeuren; dit in teamverband met collega-begeleiders en coördinator

Je streeft naar een efficiënte hulp- en dienstverlening. Je bent in staat verantwoordelijkheden op te nemen en gestelde verwachtingen in te lossen.

Als aanspreekpunt draag je de missie en visie van Arcade ten volle uit.

Welke competenties verwachten wij?

 • Klantgerichtheid
 • Omgaan met stress
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Zelfstandig werken
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)

Je beschikt over Rijbewijs B. Een eigen wagen is een pluspunt 
Je werkt in een variabel uurrooster. Nachtdienst en weekenddienst zijn voor jou geen probleem.
Je heb reeds een eerste ervaring binnen de sector opgedaan.
Je staat open voor feedback en coaching.

Wat kunnen we jou bieden?

Als je kiest voor deze job, dan kies je een job waar jij effectief het verschil kan maken voor jongeren. Je komt terecht in een warme, familiale cultuur. We staan aan de vooravond van een grote reorganisatie in kader van onze nieuwbouw. Je hebt de kans om mee te bouwen aan de toekomst van Arcade.

Wij bieden jouw een fulltime job (100%), bepaalde duur. Onmiddellijk te starten. Vergoeding volgens P.C. 319.01

Hoe kun je je kandidaat stellen?

Stuur je motivatiebrief en CV naar Marleen Vandekerckhove – marleen.vandekerckhove@arcadevzw.be .
Meer weten over de job? Marleen is te bereiken op 059 27 09 12